33 Biegu Jagiełły – Tip-Topol Półmaraton Pobiedziska

33. Bieg Jagiełły Tip-Topol Półmaraton Pobiedziska odbędzie się w niedzielę 7 lipca 2024r.

 

Długość trasy - 21,097 km (trasa posiada atest PZLA).

 

Kwota opłaty startowej wynosi:

a) dla mieszkańców Gminy Pobiedziska:

  • którzy dokonają zgłoszenia do 12 kwietnia 2024 r. – 65,00 zł
  • którzy dokonają zgłoszenia od 13 kwietnia do 7 czerwca 2024 r. – 80,00 zł
  • którzy dokonają zgłoszenia od 8 czerwca do 30 czerwca 2024 r. – 100,00 zł
  • którzy dokonają zgłoszenia w biurze zawodów w dniu 6 i 7 lipca 2024 r. – 140,00 zł

b) dla pozostałych uczestników zapisanych:

  • którzy dokonają zgłoszenia do 12 kwietnia 2024 r. – 65,00 zł
  • którzy dokonają zgłoszenia od 13 kwietnia do 7 czerwca 2024 r. – 100,00 zł
  • którzy dokonają zgłoszenia od 8 czerwca do 30 czerwca 2024 r. – 120,00 zł
  • którzy dokonają zgłoszenia w biurze zawodów w dniu 6 i 7 lipca 2024 r. – 140,00 zł

Zapisy w biurze zawodów będą możliwe wyłącznie w przypadku nieosiągnięcia limitu zawodników wynoszącego 600 osób (suma uczestników 33. Biegu Jagiełły Tip-Topol Półmaraton Pobiedziska oraz Ćwiartka Jagiełły).

Chętni uczestnicy mają możliwość zakupu pamiątkowej koszulki w cenie 80,00 zł. Zamówienie koszulki możliwe jest najpóźniej do dnia 7 czerwca 2024r. 

 

Uczestnicy biegu którzy ukończyli 70 lat lub posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności i dokonają rejestracji w terminie do dnia 30 czerwca 2024r. lub do wcześniejszego wyczerpania limitu miejsc, będą zwolnieni z opłaty startowej. W tym celu należy skontaktować się z organizatorem na

 

adres: osir@osir.pobiedziska.pl. W wiadomości mailowej należy przesłać dokument poświadczający uprawnienia do zwolnienia z opłaty startowej.

 

 

120,00 zł