39. bieg im. bł. E. Bojanowskiego

Impreza odbędzie się w Piaskach 25 maja 2024 r. (sobota) o godz. 11:00 na stadionie sportowym LKS Korona Piaski ul. Dworcowa 21.

Start i meta biegu – na stadionie sportowym LKS Korona Piaski ul. Dworcowa 21, trasa lekko pofałdowana (10 km) drogami asfaltowymi gminy Piaski:

  START: Stadion LKS Korona Piaski – Marysin – Strzelce Małe –  Tanecznica – Grabonóg (miejsce urodzenia bł. E, Bojanowskiego) – META: Stadion LKS Korona Piaski trasa oznakowana.                   

- Na trasie przewidziano 2 punkty odżywcze, w miejscowości Strzelce Małe i Grabonóg na 5 i 7 km.

- Przewidziana jest też kurtyna wodna w zależności od pogody.

 

Opłaty:

  • do dnia  31 marca - opłata wynosi 40 zł
  • od dnia 1 do 30 kwietnia - opłata wynosi  50 zł
  • od dnia 1 do 22 maja - opłata wynosi 60 zł     
  •  w dniu imprezy 8³⁰ - 10¹⁵  w biurze zawodów - opłata startowa 70 zł (tylko 20  zgłoszeń).

Na liście startowej znajdą się osoby z uregulowaną płatnością za bieg. Tylko obecność na liście startowej uprawnia do odbioru pakietu startowego i udziału w biegu.

W ramach wpisowego uczestnicy otrzymują numer startowy, wodę podczas biegu i na mecie, poczęstunek po biegu, medal okolicznościowy na mecie.

60,00 zł