XVI Biegi Gąsawskie im. Gustawa Mądroszyka

XVI Biegi Gąsawskie  im. Gustawa Mądroszyka odbędą się w dniu 27 lipca 2024 roku (sobota) w Gąsawie (Stadion Gminny ul.Sportowa1)

Dziesiątka Gustawa 10km – godzina 18:00

Nordic Walking 5km – godzina 17:45

TRASA:

a) Dziesiątka Gustawa 10km trasa składa się z etapu asfaltowego i crossowego (bieg poprowadzi pilot):

START na Stadionie im. Leszka Białego w Gąsawie przy ul. Sportowej. Przebieg trasy: ul. Sportowa - ul. Ogrodowa - ul. Słoneczna - ul. Sportowa - ul. Ogrodowa - ul. Trzemeszeńska - Huby Gąsawskie - Komratowo - Bocianowo - Huby Gąsawskie - powrót przez przecięcie drogi powiatowej Gąsawa - Oćwieka na wysokości skrzyżowania Oćwieka - Szelejewo - ul. Konopnickiej - ul. Sportowa

b) Nordic  Walking 5km trasa asfaltowa (bieg poprowadzi pilot):

Trasa składa się z etapu asfaltowego i kostki brukowej (bieg prowadzi pilot) START na Stadionie im. Leszka Białego w Gąsawie przy ul. Sportowej. Przebieg trasy: ul. Powstańców Wielkopolskich - ul. Słoneczna - ul. Ogrodowa - ul. Sportowa - ul. Marii Konopnickiej - ul. Leszka Białego - Ścieżka pieszo-rowerowa -ul. Trzemeszeńska - droga asfaltowa w kierunku pomnika Leszka Białego - ul. Marii Konopnickiej - ul. Sportowa META na Stadionie Gminnym im. Leszka Białego w Gąsawie przy ul. Sportowej.

Opłata startowa za udział w imprezie:

a) do 18.07.2024

  • Dziesiątka Gustawa 10km - 50 zł
  • Marsz Nordic Walking 5km - 40 zł

a) Od 19.07.2024 do 24.07.2024

  • Dziesiątka Gustawa 10km - 60 zł
  • Marsz Nordic Walking 5km - 50 zł

Dla członków Stowarzyszenia Sympatyków Gąsawy lub OSP Gąsawa Dziesiątki Gustawa 10km-30zł, Nordic Walking–20zł - w celu uzyskania zniżki prosimy o kontakt: biegigasawa@gmail.com 

Łączny limit uczestników biegu Gustawa 10km i marszu Nordic Walking 5km to 200 osób.

Uwaga!!! W dniu zawodów zgłoszenia nie będą przyjmowane.

50,00 zł